SIKCA SORULAN SORULAR

Geçen on yıllara göre oldukça gelişme sağlanmasına rağmen hala rehabilitasyona başlama yaşı istenilen düzeyde değildir. Oysa ki eğitime erken başlama, çocuğun var olan potansiyelini kullanabilmesini sağlamak için, oldukça önemlidir. Bu nedenle çocuğunuzda bir farklılık/gecikme hissettiğiniz anda,  bir özel eğitim merkezine, rehberlik ve araştırma merkezine veya hastanelerin psikiyatri servisine başvurunuz.

Raporda %20 iş gücü kaybı bulunduğunun tespit edilmesi halinde özel eğitimden Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile yararlanabilirsiniz. Bunun için sağlık kurulu raporunuzla rehberlik merkezine başvurarak “özel eğitim ve değerlendirme kurulu raporu” almalısınız.

Bakanlığımız özel eğitim ve değerlendirme kurulunda önerildiği taktirde aylık 8 seans bireysel, 4 seans grup eğitim ücretini karşılamaktadır.

Askerliğe uygunluk değerlendirmesi askeri hastaneler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca sağlık kurulu raporlarının geçerlilik süresi genelde bir yıldır. Yenilemediğiniz raporlar süresi sonunda sona erer. Merkezimizde daha önce eğitim almış çocukların askere gittiği olmuştur.

Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) Milli Eğitim BAkanlığına bağlı olarak çalışan , öğrencilerin eğitsel ve psikolojik değerlendirmelerinin yapıldığı , özel eğitim ve rehberlik , psikilojik danışmanlık konularında ailelerin ücretsiz destek alabileceği kurumlardır. Rehberlik araştırma merkezleri genellikle her ilçede bir tane bulunmaktadır.

Rehabilitasyon Merkezlerinde öğrencilerden ücret alınmamaktadır.

Kaynaştırma raporu öğrencinin devam ettiği okulda akranlarıyla bir arada eğitim görmesi için Rehberlik Araştırma Merkezlerince çıkarılan rapordur. Kaynaştırma raporu ola öğrenciler özel gereksinimlerinden dolayı diğer öğrencilere oranla daha esnek koşullarda öğrenim hayatlarına devam ederler.

Rehberlik Araştırm Merkezlerinden alınan Destek Eğitim raporunun geçerlilik süresi genellikle 1 yıldır.